Składa się z zasobów:

Potęga liczby dziesięć

Mnożenie liczb przez dodatnie i ujemne potęgi liczby 10.

Zapis liczby w notacji naukowej

Przykłady dużych liczb

Przykłady małych liczb

Liczby w notacji wykładniczej – dodawanie i odejmowanie

Liczby w notacji wykładniczej – mnożenie i dzielenie

Liczby w notacji naukowej na kalkulatorze