Składa się z zasobów:

Surowce energetyczne

Energia pierwotna i finalna

Zanieczyszczenie środowiska

Odnawialne źródła energii

Elektrownia wodna

Elektrownia pływowa

Ogniwa słoneczne