Odpowiadający zasób

Stężenie molowe (1)

Jest częścią zasobu

Stężenie