Odpowiadający zasób

Roztwory koloidalne

Efekt Tyndalla

Koloidy wokół nas

Jest częścią zasobu

Stężenie