Odpowiadający zasób

Oddziaływania grawitacyjne między piłkami

Porównanie sił grawitacji z siłami tarcia

Jest częścią zasobu

Siła grawitacji