Składa się z zasobów:

Czynniki lokalizacji elektrowni konwencjonalnych

Zmiany w bilansie energetycznym świata

Produkcja energii elektrycznej na świecie

Energetyka jądrowa – za i przeciw

Alternatywne źródła energii