Odpowiadający zasób

Parametry gazu

Równanie stanu

Jest częścią zasobu

Równanie stanu dla gazu doskonałego