Odpowiadający zasób

Dziedzina funkcji

Jest częścią zasobu

Funkcja – podstawowe pojęcia