Odpowiadający zasób

Przecięcia wykresu z osiami – przykład

Jest częścią zasobu

Funkcja – podstawowe pojęcia