Odpowiadający zasób

Dziedzina funkcji

Ograniczenie dziedziny

Jest częścią zasobu

Funkcja – podstawowe pojęcia