Odpowiadający zasób

Funkcja – podstawowe pojęcia

Składa się z zasobów:

Zależności funkcyjne

Co to jest funkcja?

Dziedzina funkcji

Zbiór wartości funkcji

Określenie funkcji za pomocą tabelki

Wykres funkcji

Wykres funkcji o skończonej dziedzinie

Przecięcia wykresu z osiami

Funkcje określone przedziałami