Składa się z zasobów:

Zapisywanie wyrażeń w najprostszej postaci i obliczanie ich wartości liczbowych

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias

Rozkład wyrażenia algebraicznego na czynniki

Wyłączanie czynnika poza nawias w obliczeniach pamięciowych i w zadaniach na dowodzenie

Iloczyn dwóch sum algebraicznych

Iloczyn sumy i różnicy algebraicznej

Iloczyn dwóch sum algebraicznych i jednomianu

Iloczyn trzech sum algebraicznych