Jest częścią zasobu

Działania na liczbach wymiernych