Składa się z zasobów:

Dodawanie liczb wymiernych

Odejmowanie liczb wymiernych

Mnożenie liczb wymiernych

Dzielenie liczb wymiernych

Potęgowanie liczb wymiernych

Obliczanie ułamka danej liczby

Obliczanie liczby z danego jej ułamka

Obliczanie jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba