Odpowiadający zasób

Ruch po okręgu

Składa się z zasobów:

Miara łukowa kąta

Miara łukowa kąta

Miara kąta wyrażona w różnych jednostkach

Miara łukowa kąta

Szybkość

Wektor prędkości ciała

Kierunek wektora prędkości

Ruch prostoliniowy i po okręgu

Wzór

Wzór

Przyspieszenie

Równania ruchu

Równanie ruchu i toru