Składa się z zasobów:

Jak powstaje dźwięk?

Akustyka

Prędkość dźwięku

Odbicie fal dźwiękowych

Załamanie fal dźwiękowych

Fizyczny opis dźwięku

Fizjologiczny opis dźwięku

Struna jako źródło dźwięku

Piszczałki

Drgające pręty i membrany