Odpowiadający zasób

Profaza I

Metafaza I

Telofaza I

Profaza II

Metafaza II

Anafaza II

Telofaza II