Odpowiadający zasób

Mitoza - profaza

Mitoza - metafaza

Mitoza - anafaza

Mitoza - telofaza

Ciągłość materiału genetycznego