Odpowiadający zasób

Od czego zależy pływanie ciała

Pływa czy tonie?

Gęstości cieczy i ciał stałych

Jest częścią zasobu

Prawo Archimedesa