Odpowiadający zasób

Kod genetyczny

Kod genetyczny mRNA

Kodon

Gen

Metionina

1 triplet = 1 aminokwas