Odpowiadający zasób

Budowa atomu

Składa się z zasobów:

Wewnętrzna struktura materii

Wewnętrzna struktura atomu

Model planetarny atomu

Rozmiar atomu

Notacja naukowa

Właściwości cząstek elementarnych

Masa względna i ładunek względny

Liczby atomowe i liczby masowe pierwiastków

Charakterystyka izotopów

Izotopy wodoru, węgla i uranu

Izotopy wodoru, węgla i uranu

Spektrometr masowy

Spektrometr masowy

Widmo masowe neonu

Masa atomowa sodu i magnezu