Odpowiadający zasób

Addycja wody do alkenów

Addycja kwasu siarkowego(VI) do alkenów

Farby

Kosmetyki

Lakiery

Rozpuszczalniki

Jest częścią zasobu

Alkeny