Odpowiadający zasób

Absorpcja promieniowania podczerwonego (IR)

Absorpcja magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Temperatury wrzenia alkanów i cykloalkanów

Temperatury wrzenia alkanów rozgałęzionych

Jest częścią zasobu

Alkany i cykloalkany