Odpowiadający zasób

Dysocjacja elektrolityczna

Przewodnik prądu

Przewodnictwo elektryczne

Jest częścią zasobu

Dysocjacja kwasów, zasad i soli