Odpowiadający zasób

Gdzie ukrywa się nośnik informacji genetycznej?