Odpowiadający zasób

Autodysocjacja wody

Jest częścią zasobu

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda. Autodysocjacja wody