Odpowiadający zasób

Stężenie jonów wodorowych i wodorotlenkowych w czystej wodzie

Jest częścią zasobu

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda. Autodysocjacja wody