Moje prezentacje
Nauczyciel.pl oferuje interaktywne narzędzia, które umożliwiają tworzenie prezentacji, korzystając zarówno z zasobów portalu, jak i z własnych materiałów (np. plików JPG, prezentacji PowerPoint, linków do ciekawych stron itp.).

Zobacz film:
Jak stworzyć prezentację?

Aby utworzyć nową prezentację, należy zalogować się w portalu, z menu „Moje materiały” wybrać zakładkę „Moje prezentacje”, a następnie kliknąć przycisk „Utwórz nową prezentację”. Pola, które pojawią się na ekranie, umożliwią nadanie tytułu oraz krótkiego opisu. Dodawanie zasobów do prezentacji odbywa się w wykorzystaniem intuicyjnej metody „przeciągnij i upuść” – wystarczy wybrane zasoby przeciągnąć do swojej prezentacji. Innym sposobem tworzenia zadań jest skorzystanie z opcji dostępnych w ramce „Akcje”, widocznej na stronie ze szczegółami zasobu.

Każdy zasób z osobna można edytować i dodawać szczegóły informujące o czynnościach nauczyciela i ucznia oraz o czasie potrzebnym do efektywnego wykorzystania danego zasobu. Istnieje również możliwość wyboru, które zasoby dodane do prezentacji mają być włączone (lub wyłączone) podczas prezentacji bieżącej (opcja Włącz/Wyłącz).

Utworzona prezentacja może zostać opublikowana i udostępniona innym nauczycielom. Aby umożliwić im jej znalezienie, wystarczy dodać opisujące ją odpowiednio słowa kluczowe oraz przypisać do wybranej kategorii. Prezentację można również wydrukować lub zapisać w formacie .pdf.

Opcje w zakładce „Moje prezentacje” dają ponadto możliwość tworzenia dowolnych kategorii dla Twoich prezentacji, ułatwiając tym samym ich katalogowanie.
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy