Dla dostawców systemów (platform) edukacyjnych
Poniższe informacje są skierowane do twórców platform e-learningowych. Dotyczą one funkcji, które umożliwiają komunikację pomiędzy portalem Nauczyciel.pl a zgodną ze SCORM platformą.

Do komunikacji pomiędzy portalem Nauczyciel.pl a platformą e-learningową należy użyć interfejsu programowania aplikacji (API, Application Programming Interface). Zastosowane podczas tworzenia Nauczyciel.pl API obejmuje cztery funkcje umożliwiające:
1) zalogowanie się w portalu Nauczyciel.pl;
2) zwracanie sekcji dostępnych w portalu Nauczyciel.pl (obecnie dostępne są trzy sekcje: Moje prezentacje, Moje zadania, Ulubione);
3) zwracanie elementów z każdej sekcji (prezentacji, zadań czy ulubionych zasobów);
4) tworzenie paczki SCORM i podawanie adresu URL do paczki ZIP.

Wskazane jest, aby przy pierwszym logowaniu w portalu Nauczyciel.pl z platformy e-learningowej loginy użytkownika zostały „połączone”. Zyska on dzięki temu szybki dostęp do swojego profilu na portalu bez potrzeby ponownej autoryzacji.

Szczegółowy opis działania API można znaleźć na stronie: API-help file

Dzięki dodaniu nowej funkcjonalności (wtyczki) do platformy e-learningowej użytkownicy uzyskają bezpośredni dostęp do zasobów użytkowników na portalu Nauczyciel.pl, co umożliwi osadzenie zasobów w postaci paczek SCORM na platformie.
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy